Vợt Victor Brave Sword 1500D

BRS-1500 D

Victor

60 ngày

Vợt Victor Brave Sword 1500D. Thông số: 3UG4, 3UG5, 4UG5 Mức căng tối đa: 3U(25lbs) và 4U(24lbs) Dòng vợt cân bằng.

1,300,000 đ

1,300,000 đ

Bình luận

Top

   (0)